18645
Employee

Calculator social security contributions - the calculation of rates in Poland

Jak obliczyć wysokość składek ZUS? Jak obliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne? Jak obliczyć ubezpieczenie zdrowotne?
Calculator to calculate gross salary given social security contributions deducted from the salary of the employee and the employer. [since 2008]            
10877
Math

Area of a rhombus

The calculator can calculate the area of a ​​rhombus.
27036
Life

Feels like

Calculator on the basis of the given air temperature and wind speed are calculated wind-chill effect.              
7585
Medical

Maintenance fluids (fluid Maintance)

Calculator based on input calculates the weight in kilograms